De hypotheekrenteaftrek moet versneld verder worden afgebouwd

Een woningeigenaar betaalt dankzij de hypotheekrenteaftrek minder belasting. De hypotheekrenteaftrek wordt de komende jaren met stapjes van 0,5%-punt afgebouwd naar 38%.


De LTV blijft ook na 2018 op 100%

LTV staat voor Loan-To-Value. Het geeft de verhouding weer tussen de woningwaarde en het te lenen hypotheekbedrag. Het geeft het maximale hypotheekbedrag aan dat kan worden geleend. Op dit moment kan 101% van de woningwaarde worden geleend, maar de LTV wordt volgend jaar afgebouwd naar 100%. De Nederlandsche Bank wil dat de LTV verder wordt teruggedrongen.


De NIBUD-normen voor hypotheekverstrekking moeten stipt worden gevolgd

Het NIBUD adviseert hypotheekverstrekkers over hypotheeknormen. De NIBUD-normen bepalen hoeveel een koper verantwoord kan lenen op basis van het inkomen.


De overdrachtsbelasting moet worden afgeschaft

De koper betaalt 2% overdrachtsbelasting over de koopsom van de woning.


Het moet makkelijker worden om pensioengelden in te zetten voor het aflossen van de hypotheek

Pensioengeld kan op dit moment niet worden ingezet voor andere doeleinden.


De liberalisatiegrens moet worden verlaagd om de particuliere huursector te vergroten

De liberalisatiegrens is de grens tussen een sociale huurwoning en een vrije sectorhuurwoning (vaak van een particuliere verhuurder). De grens ligt in 2017 op € 710,68. Door de huurgrens te verlagen ontstaat er een groter aanbod vrije sectorhuurwoningen. De jaarlijkse huurstijging wordt voor sociale huurwoningen bepaald door de overheid.


De verhuurderheffing moet worden afgeschaft

Woningcorporaties en particuliere verhuurders met meer dan 10 sociale huurwoningen betalen het Rijk een verhuurderheffing.


Investeringen in het particuliere middensegment moeten fiscaal gestimuleerd worden

Om het woningaanbod in het particuliere middensegment te vergroten, zou het Rijk de bouw kunnen stimuleren via subsidies of belastingvoordeel.


Het huurrecht moet geflexibiliseerd worden om het scheefwonen beter aan te kunnen pakken

Er zijn huurders die ondanks hun hoge(re) inkomen toch in een sociale huurwoning blijven wonen. De Rijksoverheid zou dit scheefwonen kunnen tegengaan door bijvoorbeeld de huurbescherming in te perken.


Gemeenten moeten harde doelen stellen ten aanzien van nieuwbouw voor het middensegment

Gemeenten moeten nieuwbouw voor het middensegment stimuleren door woningcorporaties en projectontwikkelaars vast te leggen op het aantal te bouwen woningen.


Natuur mag worden opgeofferd voor meer nieuwbouw


Voor een goede waardebepaling van de woning voor een hypotheek is een taxatie door een taxateur noodzakelijk

De woningwaarde kan worden vastgesteld door een taxateur die de woning bezoekt. De woningwaarde wordt ook wel bepaald met behulp van de WOZ-waarde en computermodellen.


Uiterlijk 2030 moeten ook alle koopwoningen energieneutraal zijn

Een energieneutrale woning verbruikt niet meer energie dan deze zelf opwekt. Op dit moment zijn energieneutrale woningen voornamelijk in de sociale huursector te vinden.


De Starterslening moet een landelijke voorziening worden

Starters kunnen vaak onvoldoende hypotheek lenen om hun eerste woning te kopen. Om het gat tussen koopsom en maximale hypotheek te overbruggen, biedt een aantal gemeenten de Starterslening aan. Gemeenten bepalen zelf of ze deze voorziening beschikbaar stellen.


Krimp is geen verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid maar moet lokaal worden opgelost

krimpgebieden zijn regio's die te maken hebben met een sterke bevolkingsdaling. De economische groei kan in deze gebieden hierdoor stagneren. Het is de vraag of gemeenten en provincies dit probleem zelf moeten oplossen, of dat het Rijk moet bijspringen.


Ook in de volgende kabinetsperiode moet er een minister voor Wonen zijn

In het kabinet Rutte II was er voor het eerst speciaal een minister voor Wonen.